خروج آمریکا از افغانستان؛ به سوی خروج از کل خاورمیانه؟

🔸 یک پژوهشگر «موسسه امنیت ملی اسرائیل» در تحلیلی به خروج نیروهای آمریکا از افغانستان می‌پردازد و می‌نویسد بسیار محتمل است که این روند ترک مداخله از سوی ارتش آمریکا در سایر نواحی محل خصومت نیز ادامه یابد. نکات دیگر این تحلیل به شرح ذیل است:

♦️ خروج آمریکا از افغانستان؛ به سوی خروج از کل خاورمیانه؟

#گزارش_کوتاه

🔸 یک پژوهشگر «موسسه امنیت ملی اسرائیل» در تحلیلی به خروج نیروهای آمریکا از افغانستان می‌پردازد و می‌نویسد بسیار محتمل است که این روند ترک مداخله از سوی ارتش آمریکا در سایر نواحی محل خصومت نیز ادامه یابد. نکات دیگر این تحلیل به شرح ذیل است:

🔹 ارتش آمریکا، بعد از ۲۰ سال نبرد و دادن هزاران قربانی، علی‌رغم هشدارها در خصوص احتمال فروپاشی دولت افغانستان و کنترل این کشور توسط طالبان، در حال تکمیل خروج نیروهایش از افغانستان است.

🔹 روند ترک مداخله ممکن است در کاهش نیروها در خاورمیانه نیز نمود پیدا کند. اخیراً گزارش شده دولت آمریکا دستور کاهش شدید سیستم‌های دفاع هوایی مستقر در منطقه را صادر کرده است. در پس‌زمینه این اقدامات، قصد دولت آمریکا برای متمرکز کردن بیشتر توجهاتش به آمادگی برای چالش اصلی یعنی مواجهه با چین قرار دارد.

🔹 آمریکا هنوز نیروهای زیادی مستقر در منطقه دارد. این احساس وجود دارد که برای دولت آمریکا روشن است که ایرانی‌ها و متحدانشان در عراق با انجام حملات متعدد علیه پایگاه‌های محل حضور آمریکایی‌ها در حال به کارگیری یک کارزار برای اخراج آمریکا از عراق و سوریه هستند.

🔹 آخرین حمله جنگنده‌های آمریکا علیه شبه‌نظامیان در مرز سوریه و عراق و گزارش‌های متعاقب مبنی بر کاهش آستانه {تحمل} حملات، حتی در موارد بدون قربانی آمریکایی، منعکس‌کننده عزم (همراه با احتیاط) دولت بایدن برای بازداشتن ایران و شبه‌نظامیان از تحقق اهدافشان است. این سیاست، اگر اجرا شود موضعی که تاکنون وجود داشته و پاسخ تنها در صورت قربانی داشتن حملات صورت می‌گرفت تغییر می‌کند.

🔹 اگر این روند ادامه یابد احتمالاً مبتنی بر این ارزیابی دولت است که آمریکا باید میل به خروج را با ترس هدف قرار گرفتن نیروهای آمریکایی از سوی رقبا برای پیشبرد اهدافشان، تعدیل کند. در هر صورت، همه بازیگران در خاورمیانه شامل اسرائیل باید مدّنظر داشته باشند که این روند کاهش منابع نظامی در منطقه از سوی آمریکا (صرف‌نظر از هوّیت دولت این کشور) ادامه خواهد یافت.

منبع

https://www.facebook.com/INSS.IL/posts/4342892889094172

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه