استمرار درگیری‌های گسترده بین نیروهای دولت صنعاء و منصورهادی

🔹 درگیری‌ها بین نیروهای دولت صنعا و منصورهادی در استان بیضاء همچنان ادامه دارد و جنگنده‌های ائتلاف سعودی حملاتی را علیه منطقه الزاهر در جنوب استان بیضاء انجام دادند. همچنین نبردها بین دوطرف در منطقه الحازمية در منطقه الصّومَعَة در شرق البیضا در مرکز یمن در جریان است.

♦️ استمرار درگیری‌های گسترده بین نیروهای دولت صنعاء و منصورهادی

🔹 درگیری‌ها بین نیروهای دولت صنعا و منصورهادی در استان بیضاء همچنان ادامه دارد و جنگنده‌های ائتلاف سعودی حملاتی را علیه منطقه الزاهر در جنوب استان بیضاء انجام دادند. همچنین نبردها بین دوطرف در منطقه الحازمیه در منطقه الصّومَعَه در شرق البیضا در مرکز یمن در جریان است.

🔹 درگیری‌های بین نیروهای دولت صنعاء و منصورهادی در منطقه وادی الجَفْره، بین مناطق مَدغِل الجدْعان، ورغوان، ومجزر در شمال غربی مأرب ادامه دارد و همچنین درگیری در منطقه لیعرف در غرب منطقه أسّداس در شمال مأرب در جریان است.

🔹 همچنین عملیات پاتک نیروهای دولت صنعا علیه حمله سراسری نیروهای منصورهادی در استان بیضاء ادامه دارد که در نتیجه آن توانستند بسیاری از مناطق اشغال شده توسط نیروهای منصورهادی و القاعده را باز پس بگیرند.

منبع

https://www.almayadeen.net/news/politics/1493921/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه