چهار اقدام اروپا برای تمرکز بیشتر بر ناتو

🔹 اندیشکده شورای روابط خارجی اروپایی در یادداشتی با اشاره به اراده آمریکا جهت مهار چین، بیان داشته که اروپا باید در مسیر مدرن‌سازی ناتو برای همراهی با آمریکا گام بردارد. نویسنده چهار پیشنهاد ارائه می‌کند:

♦️ چهار اقدام اروپا برای تمرکز بیشتر بر ناتو

#گزارش_کوتاه

🔹 اندیشکده شورای روابط خارجی اروپایی در یادداشتی با اشاره به اراده آمریکا جهت مهار چین، بیان داشته که اروپا باید در مسیر مدرن‌سازی ناتو برای همراهی با آمریکا گام بردارد. نویسنده چهار پیشنهاد ارائه می‌کند:

۱️⃣ اولین اقدام، کسب حمایت آمریکا از ناتو در ازای همراهی بیشتر اروپا با این دولت در مهار چین است. به نظر نویسنده، اروپا نباید در این منازعه بی‌طرف بماند. بلکه باید یک ناتوی سیاسی‌تر و قوی‌تر را در کنار آمریکا قرار دهد.

۲️⃣ پس از آن، گسترش مفهوم «امنیت» نزد ناتو، به‌گونه‌ای که ضمن حفظ و تقویت توان نظامی در حوزه منطقه‌ای، با پیامدهای افزایش نفوذ چین مقابله کند. کاهش آسیب‌پذیری اروپا در زنجیره‌های تولید کالاهای استراتژیک، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، حوزه فناوری‌های نو، مقابله با حملات سایبری و حفظ ارزش‌های دموکراتیک از این جمله اقدامات است.

۳️⃣ دیگر اینکه با توجه به ارزیابی مجدد آمریکا از نقش مستقیم خود در مدیترانه و بالکان با توجه به مأموریت تعریف‌شده در برابر چین، متحدان اروپایی ناتو باید مسئولیت‌های دفاعی بیشتری را در اروپا و به ویژه در مناطق پیرامونی اروپا به عهده بگیرند.

۴️⃣ سرانجام شفافیت بیشتر در خصوص نقد مفهوم «خودبسندگی راهبردی» که ترکیبی از جاه‌طلبی و سیاست‌ورزی‌هایی است که می‌تواند توهم کفایت توان‌مندی دفاعی اروپا بدون نیاز به آمریکا را تقویت کند. تنها راه نجات این است که تشخیص دهیم، خارج از ناتو، اروپا قابل دفاع نیست.

✅ این یادداشت نشان می‌دهد بخشی از نخبگان اروپایی درصدد هستند ناتو رویکرد سیاسی‌تری در قبال مخالفان آمریکا در پیش بگیرد که البته نیازمند بهبود روابط آمریکا و کشورهای اروپایی است. در عین حال، مسأله افزایش هزینه‌های ناتو در رویکرد جدید، هم‌چنان می‌تواند محل اختلاف طرفین باشد.

منبع

https://ecfr.eu/article/four-ways-europeans-can-help-refocus-nato/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه