افغانستان خواهان کمک نظامی هند

🔹 همزمان با درگیری‌ها میان طالبان و دولت افغانستان، مقامات دولت به دنبال دریافت کمک نظامی از هند برای مقابله با طالبان هستند. در این راستا فرمانده ارتش افغانستان به همراه مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور قرار است هفته آینده سفری به هند داشته باشند.

♦️ افغانستان خواهان کمک نظامی هند

🔹 همزمان با درگیری‌ها میان طالبان و دولت افغانستان، مقامات دولت به دنبال دریافت کمک نظامی از هند برای مقابله با طالبان هستند. در این راستا فرمانده ارتش افغانستان به همراه مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور قرار است هفته آینده سفری به هند داشته باشند.

🔹 به گفته مقامات هندی تأمین تجهیزات نظامی برای ارتش افغانستان در دستور کار این نشست قرار دارد. به نوشته اسپوتنیک، برخی گزارش‌ها حاکی از همکاری طالبان و پاکستان در هدف‌ قرار دادن دارایی‌ها و نمادهای ملی هند در افغانستان است.

منبع

https://sputniknews.com/india/202107201083418710-afghanistan-seeks-military-assistance-from-india-amid-escalating-conflict-with-taliban/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه