آمادگی اروپا برای موج جدید مهاجرت

اندیشکده شورای روابط خارجی اروپایی در مقاله‌ای به بهانه مهاجرت اخیر پناهجویان از مراکش به اسپانیا از طریق مدیترانه، به تبیین این مشکل ساختاری اروپا پرداخته و از غفلت سیاست‌مداران اتحادیه نسبت به آن در دوران همه‌گیری کرونا انتقاد کرده است.

♦️ آمادگی اروپا برای موج جدید مهاجرت

 

#گزارش_کوتاه 

 

🔹 اندیشکده شورای روابط خارجی اروپایی در مقاله‌ای به بهانه مهاجرت اخیر پناهجویان از مراکش به اسپانیا از طریق مدیترانه، به تبیین این مشکل ساختاری اروپا پرداخته و از غفلت سیاست‌مداران اتحادیه نسبت به آن در دوران همه‌گیری کرونا انتقاد کرده است.

 

🔸 ابتدا ایتالیا و سپس اسپانیا، یونان، مالت و قبرس مهم‌ترین مقاصد مهاجران در اروپا هستند. این کشورها حدود ۳۸ هزار نفر از مجموع ۵۵ هزار مهاجر در سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص دادند که عمدتاً از کشورهای شمال آفریقا عازم اروپا شدند.

 

🔸 به نظر نویسندگان، مهم‌ترین عوامل تشدید مهاجرت عبارت است از تبعات اقتصادی و اجتماعی طولانی‌مدت همه‌گیری کرونا، پیامدهای تغییر اقلیم و محیط زیست، تنش‌های اقتصادی و درگیری‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی و امنیتی.

 

🔸 در این مقاله از رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به مسأله مهاجرت که به چشم یک مسأله اضطراری بدان نگریسته، انتقاد و خواستار آن شده که رویکردی ساختاری نسبت به آن اتخاذ کند. این باید فراتر از مذاکره با دولت‌هایی مانند ترکیه و لیبی برای کاهش موج مهاجرت باشد.

 

🔸 یکی از دلایل فقدان رویکرد ساختاری آن است که مهاجرت در اروپا تبدیل به مسأله‌ای شده که شرایطی دوقطبی را ایجاد کرده است: یک سوی آن احزاب راست‌گرای مخالف پذیرش مهاجران هستند و سوی دیگر، احزاب میانه خواستار مهار و مدیریت آن.

 

🔸 نویسندگان معتقدند علاوه بر دو راهکار ایجاد مکانیسم اسکان مجدد در مقاصد اولیه مانند ایتالیا و اسپانیا و هم‌چنین تعیین مسیرهای قانونی برای اقشار خاصی مانند کارگران در آلمان، لازم است اتحادیه اروپا به طور راهبردی درصدد کاهش انگیزه‌های مهاجرت در کشورهای همسایه از طریق ارتقای ثبات و توسعه اقتصادی و سیاسی در این دولت‌ها باشد.

 

✅ به نظر می‌رسد پیشنهاد ساختاری این مقاله تا حدی بلندپروازانه باشد. زیرا چنین رویکردی نیازمند انسجام و هم‌گرایی بسیار بالاتر دولت‌های عضو اتحادیه در مسأله مهاجرت و هم‌چنین پذیرش ضرورت مداخله در امور همسایگان در راستای حذف انگیزه‌های مهاجرت است.

منبع

 (https://ecfr.eu/article/structured-approach-how-the-eu-can-prepare-itself-for-the-next-wave-of-migration/)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

 

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه