عقب‌نشینی آمریکا از تحریم خط لوله نورداستریم۲

🔹 روز چهارشنبه یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در ارتباط با خط لول نورد استریم2 به سی‌ان‌ان گفت:«در حالی که ما همچنان مخالف خط لوله هستیم، به این نتیجه رسیدیم که تحریم ساخت آن را متوقف نمی‌کند و خطر تضعیف اتحاد مهم با آلمان و همچنین اتحادیه اروپا را در پی دارد».

♦️ عقب‌نشینی آمریکا از تحریم خط لوله نورداستریم۲

🔹 روز چهارشنبه یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در ارتباط با خط لول نورد استریم۲ به سی‌ان‌ان گفت:«در حالی که ما همچنان مخالف خط لوله هستیم، به این نتیجه رسیدیم که تحریم ساخت آن را متوقف نمی‌کند و خطر تضعیف اتحاد مهم با آلمان و همچنین اتحادیه اروپا را در پی دارد».

🔹 این مقام ارشد گفت:«من فقط تأکید می‌کنم که ما هنوز مخالف هستیم و معتقدیم که این یک پروژه نفوذ بدخیم ژئوپلیتیک روسی است».

منبع

https://t.co/ZHw0Cb5qde?amp=1

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه