فرانسه خواستار توضیح رژیم صهیونیستی در مورد جاسوس‌افزار پگاسوس شد

🔹 امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواستار توضیح این رژیم در مورد نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس شد. طبق گزارشات خبری، ماکرون یکی از اهداف مشتریان این جاسوس‌افزار بوده است.

♦️ فرانسه خواستار توضیح رژیم صهیونیستی در مورد جاسوس‌افزار پگاسوس شد

🔹 امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواستار توضیح این رژیم در مورد نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس شد. طبق گزارشات خبری، ماکرون یکی از اهداف مشتریان این جاسوس‌افزار بوده است.

🔹 ادعا شده است ۱۰ دولت شامل بحرین، قزاقستان، مکزیک، مراکش، آذربایجان، مجارستان، هند و امارات مشتریان اصلی شرکتی بوده‌اند که این نرم‌افزار را تولید کرده است. این شرکت در سرزمین‌های اشغالی مستقر است.

منبع

https://www.middleeastmonitor.com/20210725-frances-macron-asks-for-explanation-from-israel-premier-about-spyware-on-his-phone/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه