چشمان ایران به سوی افغانستان

🔹 «موسسه واشنگتن» در یادداشتی به ارزیابی نگرش ایران به وضعیت افغانستان پرداخته و معتقد است سه گزینه دخالت مستقیم، نبرد نیابتی و یا گفتگو با طالبان برای حفظ وضع موجود، سه گزینه ممکن در شرایط کنونی است.

♦️ چشمان ایران به سوی افغانستان

#گزارش_کوتاه

🔹 «موسسه واشنگتن» در یادداشتی به ارزیابی نگرش ایران به وضعیت افغانستان پرداخته و معتقد است سه گزینه دخالت مستقیم، نبرد نیابتی و یا گفتگو با طالبان برای حفظ وضع موجود، سه گزینه ممکن در شرایط کنونی است.

🔸 نویسنده مدعی است تهران در عین تلاش‌های دیپلماتیک، «ستون‌هایی از سپاه و ارتش شامل تانک و نفربر» را به مرزهای افغانستان گسیل داشته است. ایران ضمن تحسین مقاومت طالبان در برابر آمریکا، به این گروه اعلام کرده که تسلط هیچ گروهی بر افغانستان به پشتوانه قوای قهریه را نمی‌پذیرد.

🔸 ایران خواهان حفاظت از جامعه شیعی افغانستان است که بین ۱۵ تا ۳۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. این شیعیان بیشتر در مرکز کشور و بخش‌های کوچک‌تری در شمال، غرب(هرات) و جنوب غربی ساکن هستند.

🔸 تهران با توجه به تجربه قتل‌عام دیپلمات‌هایش در ۱۳۷۷ و احتمال اصطکاک با طالبان، سه گزینه را برای تأمین منافع ملی روی میز دارد:

۱️⃣ گفتگو با طالبان با توجه به قدرت‌گیری این گروه در اکثر مناطق و اخذ ضمانت‌هایی برای رفع نگرانی‌ها نسبت به جمعیت شیعی افغانستان.

۲️⃣ نبرد نیابتی با استفاده از ظرفیت تیپ فاطمیون و نیروهای سابق اتحاد شمال، که امکان ساماندهی و آموزش هزاران نفر از مردم افغانستان را دارند.

۳️⃣ مداخله مستقیم با تصرف سریع هرات که نیازمند خطوط ارتباطی حمل‌ونقل پایدار و مطمئن و پشتیبانی سنگین هوایی برای ایجاد منطقه حائل است.

✅ این اندیشکده نومحافظه‌کار آمریکایی نگران گسترش نفوذ منطقه‌ای ایران، این بار در مرزهای شرقی است. در عین حال تهران با نگرشی واقع‌بینانه به وضعیت کنونی افغانستان نگریسته و تفاوت‌های این وضعیت با کشورهای غرب ایران را در تمایز سیاست‌گذاری‌ها لحاظ می‌کند.

منبع

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/iran-sets-its-eyes-afghanistan

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه