نقش ترکیه در تعادل روابط میان روسیه و اروپا

🔹 با وجود اینکه آنکارا و مسکو در سوریه و لیبی در رقابت با یکدیگر هستند، ولی نزدیکی ترکیه به روسیه در خرید تسلیحات، کارشناسان غربی را به تجدیدنظر در نقش این عضو ناتو در جلوگیری از نفوذ روسیه در شرق اروپا، واداشته است.

♦️ نقش ترکیه در تعادل روابط میان روسیه و اروپا

#تحلیل_کوتاه

🔹 با وجود اینکه آنکارا و مسکو در سوریه و لیبی در رقابت با یکدیگر هستند، ولی نزدیکی ترکیه به روسیه در خرید تسلیحات، کارشناسان غربی را به تجدیدنظر در نقش این عضو ناتو در جلوگیری از نفوذ روسیه در شرق اروپا، واداشته است.

🔸 در عین حال، افزایش ارتباط ترکیه با بلاروس و اکراین که یکی متحد و دیگری رقیب روسیه در شرق اروپا هستند، می‌تواند زمینه‌های توازن‌بخشی آنکارا به روابط مسکو و اتحادیه اروپا را فراهم کند. قراردادهای نظامی ترکیه با چک، مجارستان، لتونی و لهستان از جمله نمودهای دیگر این مسأله است.

🔸 دولت اردوغان تمایلی ندارد که در یک سوی این مجادله بایستد و متهم به جانبداری از یکی از طرفین شود. به همین دلیل ضمن تحکیم روابط با روسیه، در مسائلی مانند مهاجرت و منابع گازی دریای سیاه درصدد تعامل با کشورهای اروپایی است.

🔸 آنکارا و مسکو در تلاشند تا تأثیر خود را بر دولت‌های اروپایی همچون مجارستان و لهستان که دورتر از موضع رسمی اتحادیه هستند، افزایش دهند. به همین دلیل رقابت این دو در شرق اروپا، می‌تواند از زمینه‌های نقش ترکیه در تعادل میان اتحادیه و مسکو باشد.

🔸 هم‌چنین سرمایه‌گذاری وسیع روسیه در شرق مدیترانه نیز عامل دیگری است که سبب می‌شود ترکیه علی‌رغم تنش‌ها با یونان و قبرس، جانب تعادل را نگاه داشته و موجب افزایش نفوذ این رقیب در حوزه منابع شرق مدیترانه نشود.

🔸 با این وجود، نگرانی متقابل اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه‌هایی همچون حقوق بشر و دموکراسی می‌تواند سطح همکاری با ترکیه در مقابل روسیه را کاهش دهد. به خصوص که مسکو و آنکارا، هر دو هدف این حملات هستند و این می‌تواند همکاری روسیه و ترکیه را تقویت کند.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه