رزمایش نظامی روسیه و ازبکستان در مرز با افغانستان

🔹 وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است 4 بمب‌افکن استراتژیک فراصورت Yu-22M3 را در نزدیکی مرز افغانستان در جریان رزمایش نظامی خود در ازبکستان مستقر خواهد کرد. این بمب‌افکن‌ها با جت‌های جنگنده نیروی هوایی ازبکستان همراه خواهند شد.

♦️ رزمایش نظامی روسیه و ازبکستان در مرز با افغانستان

🔹 وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است ۴ بمب‌افکن استراتژیک فراصورت Yu-22M3 را در نزدیکی مرز افغانستان در جریان رزمایش نظامی خود در ازبکستان مستقر خواهد کرد. این بمب‌افکن‌ها با جت‌های جنگنده نیروی هوایی ازبکستان همراه خواهند شد.

🔹 این تمرین هوایی همزمان با نگرانی‌ها در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور برگزار می‌شود.

منبع

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/russia-deploy-long-range-bombers-drills-near-afghan-border-report-2021-08-05/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه