اتحادیه اروپا: تعامل انتقادی دیپلماتیک با ایران را ادامه می‌ دهیم

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفته است مذاکره‌کنندگان اروپایی همچنان نسبت به شانس احیای توافق هسته‌ای با ایران خوشبین هستند. به گفته این مقام، ما همچنان فکر می‌کنیم محتمل‌ترین سناریو، توافق است اما آنچه که نمی‌توانم بگویم این است که چه زمانی و تحت چه شروطی این توافق به دست می‌آید.

♦️ اتحادیه اروپا: تعامل انتقادی دیپلماتیک با ایران را ادامه می‌دانیم

🔹 یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفته است مذاکره‌کنندگان اروپایی همچنان نسبت به شانس احیای توافق هسته‌ای با ایران خوشبین هستند. به گفته این مقام، ما همچنان فکر می‌کنیم محتمل‌ترین سناریو، توافق است اما آنچه که نمی‌توانم بگویم این است که چه زمانی و تحت چه شروطی این توافق به دست می‌آید.

🔹 این مقام اروپایی، حدس خود از زمان آغاز مجدد مذاکرات را اوایل سپتامبر (اواسط شهریور) عنوان کرده است. وی گفته است: اتحادیه اروپا خط تعامل انتقادی دیپلماتیک با ایران را حفظ کرده و این سیاستی است که برای سال‌ها دنبال کرده است.

منبع

https://www.politico.eu/article/eu-iran-nuclear-deal-leadership-vienna/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه