کاهش مقبولیت عمومی رهبران احزاب اصلی بریتانیا

طبق نظرسنجی موسسه اوپینیوم، محبوبیت بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار به پایین‌ترین حد از زمان آغاز نخست‌وزیری وی رسیده است.

♦️ کاهش مقبولیت عمومی رهبران احزاب اصلی بریتانیا

🔹 طبق نظرسنجی موسسه اوپینیوم، محبوبیت بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار به پایین‌ترین حد از زمان آغاز نخست‌وزیری وی رسیده است. میزان تأیید عملکرد وی به ۳۴ درصد و میزان عدم تأیید به ۴۹ درصد رسیده است. مقبولیت عمومی کی‌یر استارمر رهبر حزب کارگر نیز با کاهش همراه بوده است. ۲۸ درصد از مردم بریتانیا عملکرد وی را تأیید و ۳۹ درصد رد می‌کنند.

🔹 همچنین ۳۱ درصد از پاسخ‌دهندگان جانسون را برای نخست‌وزیری مناسب می‌دانند، ۲۵ درصد استارمر را ترجیح می‌دهند و ۳۲ درصد هیچ یک را برای پست نخست‌وزیری مطلوب نمی‌دانند.

منبع

https://www.theguardian.com/politics/2021/aug/07/boris-johnson-approval-rating-slips-to-lowest-level-since-he-became-prime-minister

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه