خروج آمریکا از افغانستان؛ فرصت‌ها و تهدیدات برای ایران

🔹 خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان، فرصت‌ها و تؤأمان تهدیداتی برای سیاست‌های منطقه‌ای ایران خواهد داشت:

♦️ خروج آمریکا از افغانستان؛ فرصت‌ها و تهدیدات برای ایران

#تحلیل_کوتاه

🔹 خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان، فرصت‌ها و تؤأمان تهدیداتی برای سیاست‌های منطقه‌ای ایران خواهد داشت:

🔸 فرصت‌ها
۱️⃣ کاهش حضور نظامی آمریکا، یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست منطقه‌ای ایران مبنی بر حفظ امنیت منطقه توسط دولت‌های منطقه را تسهیل خواهد کرد.

۲️⃣ از منظر قدرت نرم، تبیین بی‌مسئولیتی و عهدشکنی آمریکا، حتی در قبال دولت‌های متحد و تحت سلطه‌اش، موقعیت اِعمال نفوذ این دولت در دیگر کشورهای منطقه را با چالش مواجه خواهد کرد.

۳️⃣ امکان بهبود روابط دوجانبه تهران و کابل در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی افزایش خواهد یافت.

🔸 تهدیدات
۱️⃣ خروج غیرمسئولانه آمریکا در شرایطی که نهادهای نظامی و امنیتی افغانستان در دوران اشغال، به مرور ضعیف‌تر شدند، احتمال سرایت ناامنی‌ها به مرزهای ایران را ممکن می‌سازد.

۲️⃣ افزایش مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران، معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران را افزایش می‌دهد و نوع مواجهه با آن‌ها بر قدرت نرم ایران در سطح منطقه مؤثر است.

۳️⃣ نوع مواجهه ایران با طالبان، ظرافت خاصی می‌طلبد به گونه‌ای که از تشدید نبرد نظامی در افغانستان بین گروه‌ها و طوایف جلوگیری شده و حفاظت از شیعیان این کشور نیز ضمانت شود.

✅ با توجه به موارد مذکور، دیپلماسی هوشمند و چندبُعدی در ابعاد امنیتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی در کنار روابط چندجانبه با بازیگران منطقه‌ای و آسیایی، برای جلوگیری از تشدید بحران افغانستان و تسری تبعات آن به کشور ضروری است.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه