اروپا در رابطه با کشتی مرسر استریت: تمامی اسناد به ایران اشاره می‌کنند

🔹 اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای حمله به کشتی مرسر استریت در دریای عمان را محکوم کرده و آن را غیرقانونی و غیرقابل توجیه دانسته است.

♦️ اروپا در رابطه با کشتی مرسر استریت: تمامی اسناد به ایران اشاره می‌کنند

🔹 اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای حمله به کشتی مرسر استریت در دریای عمان را محکوم کرده و آن را غیرقانونی و غیرقابل توجیه دانسته است.

🔹 در این بیانیه ادعا شده است تمامی اسنادِ در دسترس، به وضوح به ایران اشاره می‌کنند. همچنین اتحادیه اروپا از طرف‌های مرتبط خواسته است نقشی سازنده در تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای ایفا کنند.

🔹 گفتنی است این بیانیه پس از حدود ۱۰ روز از حادثه حمله به کشتی مرسر استریت در دریای عمان منتشر شده است.

منبع

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/08/08/mercer-street-attack-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-attack-of-29-july-on-a-merchant-vessel-off-the-coast-of-oman/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه