تورم، دغدغه نخست اقتصادی مردم آمریکا

🔸 یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد 31 درصد از آمریکایی‌ها تورم و افزایش قیمت‌ها در این کشور را مهمترین نگرانی خود در اقتصاد می‌دانند. بدهی ملی مهمترین دغدغه اقتصادی 22 درصد از مردم آمریکا و بیکاری و نابرابری درآمدی هر کدام اصلی‌ترین دغدغه 15 درصد از مردم این کشور است. 

🔹 تورم، دغدغه نخست اقتصادی مردم آمریکا

 

🔸 یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد ۳۱ درصد از آمریکایی‌ها تورم و افزایش قیمت‌ها در این کشور را مهمترین نگرانی خود در اقتصاد می‌دانند. بدهی ملی مهمترین دغدغه اقتصادی ۲۲ درصد از مردم آمریکا و بیکاری و نابرابری درآمدی هر کدام اصلی‌ترین دغدغه ۱۵ درصد از مردم این کشور است. 

 

🔸 اخیراً نظرسنجی دیگری نشان می‌داد که ۶۰ درصد از آمریکایی‌ها، دولت بایدن را بابت افزایش اخیر قیمت‌ها سرزنش می‌کنند.

 

منبع

 

https://thehill.com/hilltv/what-americas-thinking/566297-poll-inflation-named-as-top-economic-concern-among-voters

 

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

 

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه