طالبان: شکل و نوع حکومت آینده، به زودی مشخص می‌شود

🔹 محمد نعیم سخنگوی طالبان در گفتگو با الجزیره اعلام کرده است این گروه به دنبال زندگی در انزوا نبوده است و خواهان روابط بین‌المللی صلح‌آمیز است. او همچنین گفته نوع و شکل حکومت آتی در افغانستان به زودی مشخص خواهد شد.

♦️ طالبان: شکل و نوع حکومت آینده، به زودی مشخص می‌شود

🔹 محمد نعیم سخنگوی طالبان در گفتگو با الجزیره اعلام کرده است این گروه به دنبال زندگی در انزوا نبوده است و خواهان روابط بین‌المللی صلح‌آمیز است. او همچنین گفته نوع و شکل حکومت آتی در افغانستان به زودی مشخص خواهد شد.

🔹 نعیم اضافه کرده است: «شکر خدا، جنگ در کشور تمام شده است. ما به آنچه می‌خواستیم رسیدیم، که آزادی کشورمان و استقلال مردممان است. ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد از کشور ما برای حمله به دیگران استفاده کنند و ما خواهان آسیب رساندن به دیگران نیستیم.»

منبع:

 

 

(https://www.aljazeera.com/news/2021/8/16/taliban-says-afghanistan-war-over-as-president-diplomats-flee?taid=6119cdaa029ed3000190db11&utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه