کارشناس آمریکایی: آمریکا در سال‌های آینده تبعات خروج از افغانستان را مشاهده خواهد کرد

در ادامه انتقادات کارشناسان آمریکایی از تصمیم دولت بایدن در خروج یکباره از افغانستان، سث جونز نائب رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک، خروج از افغانستان را روزی سیاه برای تاریخ آمریکا دانست و در چرایی فروپاشی ارتش افغانستان به چند عامل اشاره می‌کند.

♦️ کارشناس آمریکایی: آمریکا در سال‌های آینده تبعات خروج از افغانستان را مشاهده خواهد کرد

🔹 در ادامه انتقادات کارشناسان آمریکایی از تصمیم دولت بایدن در خروج یکباره از افغانستان، سث جونز نائب رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک، خروج از افغانستان را روزی سیاه برای تاریخ آمریکا دانست و در چرایی فروپاشی ارتش افغانستان به چند عامل اشاره می‌کند. به عقیده وی توافقات طالبان و فرماندهان نظامی برای تسلیم، روحیه نیروها را نابود کرد. همچنین خروج آمریکا نیز بر روحیه نیروها تأثیر منفی گذاشت.

🔹 جونز که مدعی است روسیه، چین، ایران و پاکستان از طالبان حمایت کرده‌اند معتقد است نیروهای افغانستان در چنین شرایطی تسلیم‌شدن را به جنگیدن ترجیح دادند. جونز نوشته است که آمریکا با هزینه این چهار کشور، متحمل شکستی تحقیرآمیز شده است. او این استدلال برخی مقامات آمریکایی را که خروج از افغانستان را برای تمرکز بر چین ضروری می‌دادند رد می‌کند و معتقد است حضور در افغانستان در راستای مقابله با چین است و تصمیم اخیر دولت آمریکا با تبعاتی برای این کشور در سالهای آینده همراه خواهد بود.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه