ریچارد هاس: گزینه سوم آمریکا، حمایت از افغانستانی‌ها برای ادامه جنگیدن بود

🔹 نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تحولات روزهای اخیر در این کشور، انتقادات بسیاری را متوجه دولت جو بایدن کرده است. بایدن نیز در سخنرانی شب گذشته خود بر تصمیم خود مبنی بر خروج از افغانستان تأکید کرد. ریچارد هاس رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی، این نحوه خروج را افتضاح خوانده و نوشته است:

♦️ ریچارد هاس: گزینه سوم آمریکا، حمایت از افغانستانی‌ها برای ادامه جنگیدن بود

🔹 نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تحولات روزهای اخیر در این کشور، انتقادات بسیاری را متوجه دولت جو بایدن کرده است. بایدن نیز در سخنرانی شب گذشته خود بر تصمیم خود مبنی بر خروج از افغانستان تأکید کرد. ریچارد هاس رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی، این نحوه خروج را افتضاح خوانده و نوشته است:

🔹 رئیس‌جمهور بایدن، دو گزینه خروج نظامی یا افزایش سطح نیروها و ورود مجدد به درگیری‌ها را ترسیم کرد. او گزینه سوم را نادیده گرفت یعنی ادامه جنگیدن افغانستانی‌ها با حداکثر توان، همراه با نقش حمایتی آمریکا و متحدان. این ارزش بحث‌کردن را دارد، آنچه که بحثی در مورد آن وجود ندارد افتضاح خروج است.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه