طالبان؛ احتیاط در قضاوت

🔹 تسلط گروه طالبان بر افغانستان، توجه عمومی به این گروه را افزایش داده است. انتشار مطالب و شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص نوع مواجهه آنان با مردمان کوچه و بازار به‌ویژه زنان نیز بحث‌هایی برانگیخته است. نکاتی در این خصوص گفتنی است.

طالبان؛ احتیاط در قضاوت

#تحلیل_کوتاه

🔹 تسلط گروه طالبان بر افغانستان، توجه عمومی به این گروه را افزایش داده است. انتشار مطالب و شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص نوع مواجهه آنان با مردمان کوچه و بازار به‌ویژه زنان نیز بحث‌هایی برانگیخته است. نکاتی در این خصوص گفتنی است.

🔸 طالبان یک گروه یک‌پارچه و با یک ایدئولوژی واحد نیست. بلکه از جناح‌های متعددی تشکیل شده که در نوع مواجهه با مسائل با هم اختلاف‌نظر دارند. تمایز بعضی رفتارهای افراطی بخشی از بدنه آن با مواجهه دیپلماتیک بعضی رهبران‌شان، گویای این مسأله است.

🔸 علاوه بر این، طالبان عمدتاً یک گروه با مبنای قومی پشتون است و از این لحاظ با گروه‌های تکفیری که به قومی خاص محدود نیستند تفاوت دارد. بنابراین در انتساب مواردی که عمدتاً به رفتارهای گروه‌های تکفیری مانند داعش و النصره شباهت دارد، باید احتیاط نمود. تنش این گروه با قوم هزاره نیز بیش از مذهب شیعی هزاره‌ها، به منازعات قومی در افغانستان بازمی‌گردد.

🔸 طالبان یک گروه فراملی با انگیزه‌های جهانی مانند القاعده یا داعش نیست. این گروه صرفاً درون افغانستان فعالیت دارد و حتی میان شاخه پاکستان این گروه با شاخه افغانستان، تفاوت‌های جدی وجود دارد. تجربه طالبان فاقد نمونه‌ای از تعرض فرامرزی آنان و عملیات‌های نظامی و تروریستی در خاک کشوری دیگر است.

🔸 وضعیت افغانستان نشان داد لیبرال‌دموکراسی صادراتی آمریکا به دلیل فقدان زمینه‌های بومی و عدم انطباق با زیست فرهنگی جامعه مقصد، در کمتر از چند ماه مضمحل شد. دستاوردهای به‌اصطلاح دموکراتیک این اشغال‌گری نتیجه‌ای جز قطبی‌سازی جامعه میان شهرنشینان پایتخت و چند کلان‌شهر با اقشار سنتی‌تر نداشته است.

✅ طالبان پایگاه اجتماعی پراکنده و متنوعی در افغانستان دارد: از روستانشینان سنتی تا ناراضیان از اشغال‌گری آمریکا و حتی مخالفان و منتقدان عملکرد دولت مرکزی. در عین حال که نباید این پایگاه اجتماعی به دلیلی برای تطهیر برخی رفتارهای غیرانسانی اعضای این گروه بدل شود.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه