توافق روسیه و ترکیه برای همکاری در افغانستان

🔹 دفتر رئیس‌جمهور روسیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است روسای جمهور روسیه و ترکیه در مکالمه تلفنی موافقت کرده‌اند همکاری‌های دوجانبه در ارتباط با تحولات افغانستان تقویت شود. طبق این اطلاعیه، اولویت باید مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر باشد.

♦️ توافق روسیه و ترکیه برای همکاری در افغانستان

🔹 دفتر رئیس‌جمهور روسیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است روسای جمهور روسیه و ترکیه در مکالمه تلفنی موافقت کرده‌اند همکاری‌های دوجانبه در ارتباط با تحولات افغانستان تقویت شود. طبق این اطلاعیه، اولویت باید مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر باشد.

🔹 اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه نیز در این مکالمه تلفنی تأکید کرده است دولت جدید افغانستان باید فراگیر و نمایانگر تنوع مردم افغانستان باشد.

منبع

https://www.reuters.com/world/middle-east/putin-erdogan-agree-strengthen-coordination-afghan-issues-kremlin-2021-08-21/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه