تبعات خروج آمریکا از افغانستان به روایت بلومبرگ

🔹 به گزارش بلومبرگ، تسخیر ارگ ریاست‌جمهوری کابل نشان داد پیش‌بینی رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر عدم احتمال تسلط طالبان بر افغانستان، تا چه میزان اشتباه بوده است. ولی هم‌چنان دولت‌مردان کاخ سفید ضمن دفاع از خروج آمریکا، صرفاً بر دفاع از سفارت و اماکن دیپلماتیک خود تأکید می‌کنند.

♦️ تبعات خروج آمریکا از افغانستان به روایت بلومبرگ

#گزارش_کوتاه

🔹 به گزارش بلومبرگ، تسخیر ارگ ریاست‌جمهوری کابل نشان داد پیش‌بینی رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر عدم احتمال تسلط طالبان بر افغانستان، تا چه میزان اشتباه بوده است. ولی هم‌چنان دولت‌مردان کاخ سفید ضمن دفاع از خروج آمریکا، صرفاً بر دفاع از سفارت و اماکن دیپلماتیک خود تأکید می‌کنند.

🔸 جیک‌سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن ضمن آنکه ارتش افغانستان را متهم به انفعال می‌کند، معتقد است آمریکا برای مبارزه با تروریسم نیازی به حضور مستقیم ندارد. اما تبعات این خروج حتی برخی متحدان را نیز نگران ساخته است. چنان‌چه بوریس‌جانسون نخست‌وزیر بریتانیا اذعان کرد این خروج به تسریع در فروپاشی ساختار سیاسی افغانستان انجامیده است.

🔸 در عین حال در کنگره آمریکا، انتقاد از این تصمیم در هر دو حزب ادامه دارد. بن‌ساس، سناتور جمهوری‌خواه ایالت نبراسکا معتقد است آمریکا شکست نخورد، بلکه بایدن تصمیم به شکست گرفت.

🔸 در حالی که بایدن با تسریع در واکسیناسیون و تهیه بسته‌های کمک‌های مالی توانسته بود موقعیت داخلی نسبتاً مساعدی برای دولت خود ایجاد کند، تصویرسازی‌ها در مشابهت خروج از افغانستان با پایان فضاحت‌بار حضور آمریکا در ویتنام، به یک فضای رسانه‌ای سنگین علیه او بدل شده است.

🔸 مخالفان دولت بر تضییع حقوق زنان و افول دمکراسی و حقوق‌بشر در افغانستان تأکید می‌ورزند، ولی موافقان از یک‌سو این خروج را میراث توافقی قلمداد می‌کنند که ترامپ بر جای گذاشته و از سوی دیگر، تداوم این حضور پُرهزینه و پُرتلفات را برای آمریکا بی‌نتیجه محسوب می‌نمایند.

✅ مهم‌ترین تبعات این خروج سریع بر سیاست خارجی آمریکا، خدشه بر اعتماد متحدان و شرکای این کشور به کاخ سفید است. همچنین این مورد در کنار گرفتاری عربستان در باتلاق جنگ یمن، بر بی‌اعتمادی به آمریکا در غرب آسیا تأثیر خواهد داشت.
منبع

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-16/biden-s-america-s-back-vow-torched-as-taliban-overrun-kabul

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه