شورای روابط خارجی: در خروج از افغانستان حق با بایدن است

🔹 اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکایی در یادداشتی با تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا در خروج از افغانستان همراهی کرده است. به نظر نویسنده فروپاشی سریع نهادهای نظامی و حکومتی افغانستان تا حد زیادی شک و تردید جو بایدن برای بی‌فایده‌بودن تداوم حمایت از افغانستان را به یقین تبدیل کرد.

♦️ شورای روابط خارجی: در خروج از افغانستان حق با بایدن است

#گزارش_کوتاه

🔹 اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکایی در یادداشتی با تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا در خروج از افغانستان همراهی کرده است. به نظر نویسنده فروپاشی سریع نهادهای نظامی و حکومتی افغانستان تا حد زیادی شک و تردید جو بایدن برای بی‌فایده‌بودن تداوم حمایت از افغانستان را به یقین تبدیل کرد.

🔸 طبق این یادداشت، دو دهه تلاش برای ایجاد یک دولت شایسته، امن و کارآمد در عرض چند ماه خنثی شد. سرعت و سهولت پیشروی طالبان تنها تأیید می‌کند که بایدن تصمیم درستی گرفته و او نباید مسیر را معکوس کند. حمایت، مشاوره، آموزش و تجهیز ارتش افغانستان، تقویت نهادهای حاکمیتی و سرمایه گذاری در نهادهای مدنی، فایده‌ای نداشته است.

🔸 دلیل این رخداد از منظر نویسنده آن است که از ابتدا تلاش برای ایجاد دولتی واحد و متمرکز در افغانستان، محکوم به شکست بود. توپوگرافی دشوار جغرافیایی، پیچیدگی قومی و وفاداری‌های قبیله‌ای و محلی باعث یک تفرقه سیاسی مداوم در این کشور است. این شرایط اجتناب‌ناپذیر هرگونه تلاش برای تبدیل افغانستان به یک دولت مدرن را با شکست مواجه می‌کند.

🔸 نویسنده در دفاع از اشغال افغانستان می‌نویسد که آمریکا به هدفی راهبردی در محدودسازی القاعده دست یافته، چنان‌که این گروه از ۲۰۰۵ به این سو نتوانسته یک حمله بزرگ خارجی را سامان دهد. شاخه افغانستان داعش نیز نتوانسته حمله‌ای برون‌مرزی علیه نیروهای نظامی غربی انجام دهد.

🔸 در این یادداشت بیان شده که این تصمیم در ادامه ایده «سیاست خارجی برای طبقه متوسط» است که مشاوران بایدن در پی آن هستند. تصمیم به خروج در راستای مطالبه «پایان جنگ‌های بی‌پایان» در جامعه آمریکاست و هزینه‌های مالی فراوان این اشغال‌گری را در داخل، صرف خواهد کرد تا از نارضایتی‌های اقتصادی بکاهد.

✅ به نظر می‌رسد این یادداشت با تمایزگذاری میان اهداف نظامی آمریکا مبنی بر مبارزه با القاعده و اهداف سیاسی و اجتماعی مانند دولت‌سازی، سعی می‌کند از شدت شکست این اشغال‌گری بکاهد ولی به گزارش‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا در خصوص تداوم ارتباط طالبان با القاعده، بی‌توجه است.
منبع

https://www.cfr.org/article/biden-was-right?utm_source=tw&utm_medium=social_owned&utm_content=081621

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه