افزایش قیمت سوخت در لبنان

دولت لبنان اعلام کرده است با کاهش پرداخت یارانه انرژی، بهای بنزین 66 درصد افزایش خواهد یافت. این تصمیم به دنبال جلسه اضطراری دولت با حضور رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی لبنان اتخاذ شده است.

♦️ افزایش قیمت سوخت در لبنان

🔹 دولت لبنان اعلام کرده است با کاهش پرداخت یارانه انرژی، بهای بنزین ۶۶ درصد افزایش خواهد یافت. این تصمیم به دنبال جلسه اضطراری دولت با حضور رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی لبنان اتخاذ شده است.

🔹 بحران سوخت در لبنان که پیش از این وجود داشته است، ماه گذشته با اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه دیگر نمی‌تواند ارز دولتی برای واردات سوخت اختصاص دهد تشدید شده است.

منبع

https://www.middleeastmonitor.com/20210822-lebanon-raises-fuel-prices-by-66-as-it-tries-to-ease-shortages/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه