بنت به دنبال استراتژی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال ایران

🔹 نفتالی بنت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد و به گزارش اسرائیل‌هیوم، انتظار می‌رود ایران موضوع اصلی دیدار بنت و بایدن خواهد بود.

 

🔹 نفتالی بنت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد و به گزارش اسرائیل‌هیوم، انتظار می‌رود ایران موضوع اصلی دیدار بنت و بایدن خواهد بود.

🔹 به نوشته این روزنامه، بنت استراتژی‌ای را ارائه خواهد کرد که در صورت به شکست منتهی‌شدن فرایند احیای برجام، به طور مشترک از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی پیگیری شود. بنت امروز گفته است: زمان‌بندی این دیدار بسیار مهم است، برای اینکه در ارتباط با ایران، ما در نقطه‌ای حیاتی قرار داریم.

منبع

https://www.israelhayom.com/2021/08/23/bennett-announces-chance-to-reach-alternate-iran-strategy-with-us/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه