فارن‌پالیسی: شورایی ۱۲ نفره، افغانستان را اداره خواهد کرد

🔹 نشریه آمریکایی فارن‌پالیسی به نقل از منابعی نزدیک به رهبری طالبان گزارش داده است شورایی 12 نفره برای اداره افغانستان تشکیل خواهد شد. همچنین به برخی اعضای نرم‌خوی دولت سابق نیز پیشنهاداتی برای پذیرش برخی وزارتخانه‌ها ارائه خواهد شد تا دولتی که مورد تأیید بین‌المللی قرار گیرد تشکیل شود.

♦️ فارن‌پالیسی: شورایی ۱۲ نفره، افغانستان را اداره خواهد کرد

🔹 نشریه آمریکایی فارن‌پالیسی به نقل از منابعی نزدیک به رهبری طالبان گزارش داده است شورایی ۱۲ نفره برای اداره افغانستان تشکیل خواهد شد. همچنین به برخی اعضای نرم‌خوی دولت سابق نیز پیشنهاداتی برای پذیرش برخی وزارتخانه‌ها ارائه خواهد شد تا دولتی که مورد تأیید بین‌المللی قرار گیرد تشکیل شود.

🔹 بر اساس این گزارش، در شورای ۱۲ نفره، ملا عبدالغنی برادر از بنیانگذاران طالبان، ملا محمد یعقوب فرزند ملا محمد عمر یکی از بنیانگذاران این گروه و یکی از استراتژیست‌های نظامی و همچنین خلیل حقانی از مقامات ارشد شبکه حقانی حضور خواهند داشت.

منبع

https://foreignpolicy.com/2021/08/23/taliban-government-afghanistan/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه