آمریکا آماده خروج کامل نظامیان از افغانستان تا دو روز آینده

🔹 در حالی که روز سه‌شنبه موعد خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان فرا می‌رسد مقامات نظامی آمریکایی گفته‌اند امروز تمامی غیرنظامیان این کشور از افغانستان خارج می‌شوند و پس از آن خروج نیروهای نظامی باقی‌مانده در فرودگاه کابل آغاز خواهد شد و این روند تا روز سه‌شنبه پایان می‌پذیرد.

♦️ آمریکا آماده خروج کامل نظامیان از افغانستان تا دو روز آینده

🔹 در حالی که روز سه‌شنبه موعد خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان فرا می‌رسد مقامات نظامی آمریکایی گفته‌اند امروز تمامی غیرنظامیان این کشور از افغانستان خارج می‌شوند و پس از آن خروج نیروهای نظامی باقی‌مانده در فرودگاه کابل آغاز خواهد شد و این روند تا روز سه‌شنبه پایان می‌پذیرد.

🔹 هم‌اکنون کمی بیشتر از ۱۰۰۰ غیرنظامی آمریکایی و حدود ۴۰۰۰ نظامی این کشور در افغانستان حضور دارند. رئیس‌جمهور آمریکا گفته است به زمان از پیش تعیین شده برای خروج نیروها پایبند است.

منبع

https://www.reuters.com/world/india/us-final-phase-kabul-evacuations-taliban-prepares-government-2021-08-29/?taid=612b7470098513000182436f&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه