کاهش سطح دموکراسی در هند تحت رهبری نارندرا مودی

گزارش‌های موسسات غربی که سطح دموکراسی در کشورها را با شاخص‌های خود سنجش می‌کنند نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن نارندرا مودی در هند در سمت نخست‌وزیری، این کشور با کاهش قابل توجه سطح دموکراسی مواجه شده است. واحد اطلاعات اکونومیست هند را در جایگاه 53 جهان از لحاظ دموکراسی قرار داده است.

♦️ کاهش سطح دموکراسی در هند تحت رهبری نارندرا مودی

🔹 گزارش‌های موسسات غربی که سطح دموکراسی در کشورها را با شاخص‌های خود سنجش می‌کنند نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن نارندرا مودی در هند در سمت نخست‌وزیری، این کشور با کاهش قابل توجه سطح دموکراسی مواجه شده است. واحد اطلاعات اکونومیست هند را در جایگاه ۵۳ جهان از لحاظ دموکراسی قرار داده است. در حالی که هند شش سال پیش در جایگاه ۲۷ قرار داشت. موسسه خانه آزادی نیز ارزیابی خود از سطح دموکراسی هند را از «آزاد» به «تا حدودی آزاد» کاهش داده است.

 

منبع

 

(https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2021-08-24/how-democratic-worlds-largest-democracy?utm_source=twitter_posts&utm_medium=social&utm_campaign=tw_daily_soc)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه