اندیشکده آمریکایی: برای بحران بعدی در افغانستان آماده شوید

🔹 اندیشکده مطالعات راهبردی و بین‌المللی در یادداشتی بیان می‌کند که آمریکا اکنون با بحران خروج نظامیان و اتباعش، افغانستانی‌های همکارش و هم‌چنین چگونگی مدیریت پناهندگان روبروست. ولی این مقدمه بحران بعدی است، اینکه طالبان چگونه حکومت خواهد کرد.

♦️ اندیشکده آمریکایی: برای بحران بعدی در افغانستان آماده شوید

#گزارش_کوتاه

🔹 اندیشکده مطالعات راهبردی و بین‌المللی در یادداشتی بیان می‌کند که آمریکا اکنون با بحران خروج نظامیان و اتباعش، افغانستانی‌های همکارش و هم‌چنین چگونگی مدیریت پناهندگان روبروست. ولی این مقدمه بحران بعدی است، اینکه طالبان چگونه حکومت خواهد کرد.

🔸 نویسنده معتقد است گرچه آمریکا می‌تواند از اهرم کمک‌های مالی برای تعدیل شیوه طالبان بهره جوید، ولی تاکنون اراده‌ای برای مداخله بیشتر در امور این کشور نشان نداده است. چنان‌چه نتوانسته طرح صلحی که جایگزین ساخت سیاسی کنونی شود، ارائه دهد و رییس‌جمهور بایدن نیز ایده «ملت‌سازی» را به کناری نهاد.

🔸 به تعبیر این یادداشت، حملات هوایی، تحریم، عدم شناسایی طالبان و فشار بر همسایگان افغانستان برای عدم همکاری با این گروه از جمله اهرم‌های فشار آمریکا بر طالبان است. ولی این اهرم‌ها زمانی کاربرد دارند که ایده ایجابی برای تعدیل رفتار طالبان وجود داشته باشد. وگرنه مانند فشارها بر ایران و کره شمالی، بی‌نتیجه خواهد بود.

🔸 در این یادداشت آمده است آمریکا می‌تواند با وعده کمک‌های اقتصادی در مذاکراتی پیچیده، بلندمدت و متمرکزِ بر تغییرات جزیی در رفتار طالبان، ایده ایجابی برای بهبود وضعیت ارائه کند. زیرا افغانستان وارث یک دولت فاسد و ناکارآمد و شکست‌خورده است و طالبان نیز کادر اجرایی لازم برای اداره کشور را ندارد.

🔸 آمریکا باید با رویکردی چندجانبه‌گرایانه از ترجیح ارزش‌های خود به ایده ایجابی‌اش برای افغانستان پرهیز کند. هم‌چنین هر طرحی باید مشروط به قطع رابطه طالبان با دیگر گروه‌های تروریستی باشد. البته نباید در طرح ایجابی، بر مؤلفه‌های لیبرال‌دمکراتیک مانند حقوق زنان تأکید غیرضروری داشت. باید در مسیر تغییر تدریجی و بلندمدت طالبان گام برداشت.

✅ ایده مذکور در این یادداشت در شرایطی امکان پیاده‌سازی را خواهد داشت که دیگر رقیبان جهانی آمریکا مانند چین و روسیه درصدد ارائه طرح‌های جایگزین برای تعامل با طالبان برنیایند. در غیر این صورت ممکن است طالبان بدون نیاز به رفع اهرم فشار اقتصادی آمریکا، به دیگر بازیگران گرایش یابد.

منبع

https://www.csis.org/analysis/taliban-takeover-plan-now-next-crisis-afghanistan

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه