سناریوهای ائتلاف‌های پساانتخاباتی در عراق

براساس شرایط فعلی، گزینه اصلی برای نخست‌وزیری، الکاظمی است و گزینه دوم المالکی. با این تفاوت که الکاظمی حمایت آمریکا، صدر و کردها و همچنین عدم وتوی ایران و مرجعیت را دارد، اما المالکی با وجود حمایت ایران، آمریکا و کردها با معضل وتوی صدر و احتمالاً مخالفت مرجعیت روبه‌روست.

 

🔹 با اعلام نتایج اولیه انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق، مهم‌ترین مسئله فعلی تشکیل فراکسیون اکثریت است. چند نکته در این باره وجود دارد:

🔸 وضعیت آرا و تحولات سیاسی نشان می‌دهد فراکسیون بزرگتر (کتله الاکبر) با حضور حداقل ۱۴۵ نماینده با ترکیب صدری‌ها، تقدم (محمد الحلبوسی)، حزب دموکرات کردستان (بارزانی) و قوی الدوله (الحکیم و العبادی) تشکیل خواهد شد. در سوی مقابل فراکسیون دیگری با ترکیب دولت قانون (المالکی)، فتح (العامری)، عزم (الخنجر) و چند ائتلاف دیگر و با حضور ۷۸ نماینده شکل خواهد گرفت.

🔸 نکته مهم این است که هنوز مشخص نیست نیروهای مستقل و تشرینی‌ها که جمعاً حدود ۴۰ کرسی را به دست آورده‌اند، به سمت کدام جریان پارلمانی حرکت خواهند کرد. زیرا اولاً ماهیت سیاسی و صنفی نیروهای مستقل هنوز نامعلوم است و ثانیاً تشرینی‌ها نیز هم با صدر و هم با محور مقاومت زاویه دارند.

🔸 براساس شرایط فعلی، گزینه اصلی برای نخست‌وزیری، الکاظمی است و گزینه دوم المالکی. با این تفاوت که الکاظمی حمایت آمریکا، صدر و کردها و همچنین عدم وتوی ایران و مرجعیت را دارد، اما المالکی با وجود حمایت ایران، آمریکا و کردها با معضل وتوی صدر و احتمالاً مخالفت مرجعیت روبه‌روست.

🔸 نکته کلیدی اینکه براساس یک تفسیر از قانون جدید انتخاباتی جدید در عراق، احزاب سیاسی راه‌یافته به پارلمان در فاصله تشکیل پارلمان تا تشکیل دولت، نمی‌توانند دست به ایجاد ائتلاف‌های جدید بزنند. بنابراین فراکسیون اکثریت می‌تواند همان حزب پیروز در انتخابات باشد. در این شرایط صدر می‌تواند بدون هماهنگی با سایر احزاب، گزینه خود برای نخست‌وزیری را به رئیس‌جمهور معرفی کند. اما به دلیل شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی در عراق و مخالفت بازیگران خارجی، مقتدی احتمالاً مسیر همکاری با سایر احزاب را پیش خواهد برد.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه