ایران هسته‌ای به روایت فارن‌افرز

ری‌تکیه در یادداشتی منتشر شده در فارن‌افرز مدعی شده که پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، به سوی ساخت سلاح سوق خواهد یافت. وی ضمن ادعای شکست مسیر دیپلماسی برای «حل مسأله هسته‌ای ایران» اذعان می‌کند که تحریم، تهدید و اقدامات پنهانی نیز نتوانسته برنامه هسته‌ای ایران را متوقف و حتی کُند کند.

 

🔸 او معتقد است ایران ظرفیت و توان کافی برای دستیابی به سلاح اتمی را دارد و در صورت ساخت آن نیز، هژمونی آن در منطقه در کوتاه‌مدت افزایش یافته و اعتبار آمریکا نزد متحدانش در خاورمیانه خدشه‌دار خواهد شد.

🔸 ولی در بلندمدت، هم‌چنان که آمریکا و شوروی با سلاح هسته‌ای قادر به حذف یکدیگر نشدند، ایران نیز مزیت راهبردی کسب نخواهد کرد و رهبران ایران این را به خوبی می‌دانند. بنابراین عمدتاً سعی می‌کنند با نزدیک‌شدن به آستانه گریز هسته‌ای، معامله‌ای صورت دهند که رفع تحریم‌ها و خروج نظامیان آمریکا از منطقه، دستاورد آن باشد.

🔸 به بیان نویسنده، در صورت دستیابی ایران به بمب اتمی، آمریکا ناوهای مسلح به سلاح هسته‌ای را در خلیج فارس مستقر کرده، با اجماع بین‌المللی اروپا را به قطع روابط سیاسی اقناع نموده و چین نیز صرفاً معامله محدود نفت با ایران در برابر نیازمندی‌های اساسی را پی خواهد گرفت.

🔸 ری‌تکیه مدعی است در صورت ساخت بمب و در نتیجه انزوای بین‌المللی ایران و گسترش فقر و فساد داخلی، شورشی عمومی در خواهد گرفت و آمریکا باید آن را فرصتی برای براندازی جمهوری اسلامی و استقرار نیروهای مطلوبش در تهران ببیند.

✅ به نظر می‌رسد این یادداشت را می‌توان پیامی غیرمستقیم به واشنگتن برای پرهیز از مسیر دیپلماسی و ترغیب آن به تداوم فشارهای اقتصادی و امنیتی بر ایران قلمداد کرد. نویسنده آگاهانه اراده ایران مبنی بر عدم مطلوبیت ساخت سلاح هسته‌ای و حُرمت شرعی آن طبق فتوای رهبری را نادیده می‌گیرد.
منبع

https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2021-10-18/bomb-will-backfire-iran

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه