پیشنهاد گفتگوی پاکستان با گروه تحریک‌ طالبان

نشریه پاکستانی اکسپرس تریبیون در گزارشی به روند گفتگوهای پاکستان با گروه تحریک‌طالبان پرداخته است. اخیراً عمران‌خان پیشنهاد داده که این گروه در ازای عفو عمومی، مبارزه مسلحانه با اسلام‌آباد را کنار بگذارد. ولی این پیشنهاد، بازخورد مثبتی در فضای عمومی و نخبگانی پاکستان نداشته است.

🔸 منتقدان می‌گویند ممکن است همه افراد گروه، حاضر به گفتگو نباشند. این می‌تواند منجر به پراکندگی یا انشعاب در گروه شده و تندروها خشونت مرگبارتری به راه بیندازند. به نظر آنان حل‌وفصل مناقشات تروریستی از طریق مذاکره، شکننده است و راهبرد نظامی، مؤثرتر است.

🔸 نویسنده در تأیید مذاکره می‌نویسد که این رویکرد سبب تعدیل مواضع تروریست‌ها و تقویت میانه‌روها در میان آن‌هاست. اصرار بر شناسایی این گروه‌ها تحت عنوان «تروریست» و عدم گفتگو به این دلیل، مسیر آن‌ها برای بازگشت به جامعه را دشوار می‌سازد. او معتقد است وقتی تروریست‌ها درون مرزها هستند، مذاکره نه یک گزینه بلکه یک ضرورت است.

🔸 اما درباره تحریک‌طالبان، گفتنی است که اولاً یک گروه بنیادگرای تکفیری است و اعتقاد ایدئولوژیک‌شان به مبارزه، زمینه گفتگو را دشوار می‌سازد. ولی در عین حال، گروهی پراکنده و فاقد یکپارچگی جغرافیایی است و می‌توان حامیان و اعضای آن در مناطق مختلف قومی و قبیله‌ای را با انگیزه‌های متفاوت، از خشونت بازداشت.

🔸 بخصوص پیروزی نظامی در برابر این گروه که فاقد سرزمین و زیرساخت و پایگاه‌های معینی است، دشوارتر خواهد بود. نکته این‌جاست که لازم است اسلام‌آباد تا پیش از آنکه فضای مانور گروه‌های شبه‌نظامی در مرزهایش افزایش دهد، به مذاکره مبادرت بورزد.

🔸 از منظر این گزارش، دو مسأله مهم در فرآیند گفتگوها، یکی پذیرش ضعیف مذاکره در افکار عمومی به دلیل جنایات این گروه و دیگری احتمال انتقام‌گیری اقشار و گروه‌های ناراضی و رقیب از تحریک‌طالبان است. بنابراین باید هشیار بود که کاربرد واژه «عفو» به معنای رهایی از هر گونه مجازات و عدم پاسخ‌گویی نباشد.
منبع

https://tribune.com.pk/story/2326082/to-talk-or-not-to-talk-to-ttp

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه