ایران و آمریکا؛ تبادل پیام در دریای عمان

 در خصوص اقدام اخیر نیروی دریایی سپاه در دریای عمان فارغ از جزئیات و کم و کیف ماجرا و روایت‌های مختلف درباره آن ذکر نکاتی حائز اهمیت است:

 

🔸 قبل از هر چیز باید به هدف آمریکا از این اقدام آن هم در این برهه خاص پرداخته شود. به نظر می‌رسد هدف آمریکا از این اقدام نظامی به نوعی ترغیب ایران به مذاکره از طریق تهدید نظامی است.

🔸 آمریکا با این اقدام درصدد ارسال این پیام به ایران است که در صورت نپیوستن به مذاکرات و بازگشت به برجام این آمادگی را خواهد داشت تا از طرق نظامی از فروش نفت ایران جلوگیری نماید. لازم به ذکر است آمریکا در عمل ابزار تحریمی، حقوقی و یا اقتصادی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه ایران ندارد و چاره‌ای جز استفاده از ابزار نظامی نخواهد داشت.

🔸 در این راستا بر مبنای برخی روایت‌ها به نظر می‌رسد آمریکا در این مسیر جدید در حال استفاده از ظرفیت دزدان دریایی علیه ایران است تا هم از تبعات رویایی مستقیم با ایران مصون بماند و هم ضربه مورد نظر را به ایران وارد کند. البته کاملاً محتمل است این ماجرای اخیر تا حدی در ادامه جنگ دریایی ایران و رژیم صهیونیستی نیز قابل ارزیابی باشد.

🔸 مسئله مهم و قابل توجه در این ماجرا این است سپاه پاسداران با اقدام قاطع و به موقع نظامی و بازگردانی این نفتکش به آب‌های سرزمینی پیام اقتدار ایران را به طرف آمریکایی ارسال کرد و نشان داد با این که کشور در آستانه آغاز مذاکرات احیای برجام است از انجام اقدام نظامی در جهت تأمین منافع ملی خود هیچ بیمی نداشته و در این راستا از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد.

✅ این ماجرا و کیفیت پایان آن که با اقدام قاطعانه ایران همراه بود در نهایت نشان داد ابزار نظامی نیز در مسیر فشار بر ایران بی اثر و فاقد قابلیت راهبردی است و ثمری برای آمریکا نخواهد داشت.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه