شکاف استراتژی دولت آمریکا در رقابت با چین

در سال‌های اخیر چین روابط اقتصادی گسترده‌ای با کشورهای در حال توسعه برقرار کرده است و این روابط نقش مهمی در ارتقای جایگاه جهانی چین ایفا می‌کند. نشریه نشنال اینترست در یادداشتی با اشاره به این موضوع، دولت آمریکا را به گسترش تعامل با جهان در حال توسعه توصیه می‌کند تا به باور نویسندگان یادداشت اثبات شود که جوامع دموکراتیک با وجود چالش‌های داخلی و بین‌المللی می‌توانند توسعه جهانی را هدایت کنند.

 

🔸 این یادداشت به برخی تحلیل‌های اخیر کارشناسان غربی اشاره می‌کند که می‌گویند پکن در حال از دست دادن اعتماد به نفس و اثرگذاری خود است و در برابر فشار بین‌المللی در حال تقلا کردن است. این ارزیابی‌های منفی از چین بیشتر ناشی از نفرت شدید از اقدامات این کشور است.

🔸 در حالی که آمریکا بر تقویت روابط با متحدان و شرکای آسیایی و اروپایی خود متمرکز شده است چین علاوه بر این کشورها، شبکه گسترده‌تری را برای رقابت با آمریکا در آفریقا، خاورمیانه، آمریکای لاتین و جنوب آسیا در نظر گرفته است.

🔸 دولت آمریکا با وجود طرح‌هایی چون B3W و افزایش بودجه برای سازمان مالی توسعه (DFC)، در کشورهای در حال توسعه ناتوان است و دولت بایدن بدون طرح‌های جایگزین برای ابتکارات چین، در حال واگذاری کشورهای در حال توسعه به این کشور است.

🔸 در این یادداشت توصیه شده است که آمریکا باید تعامل دیپلماتیک با کشورهای جنوب را گسترش داده و کمک‌های جذاب و ابتکارات اقتصادی ارائه دهد. این اقدام باید موجب رشد اقتصادی منطقه‌ای شده و نشان دهد که نظام آمریکایی می‌تواند نتایج توسعه‌ای مثبت به همراه آورد. به باور نویسندگان یادداشت، عدم توجه به کشورهای در حال توسعه، شکاف مهم استراتژی دولت بایدن در رقابت با چین است.

✅ به دلیل هزینه تمام شده پایین‌تر، طرح‌های زیرساختی چین از مزیت بیشتری نسبت به طرح‌های شرکت‌های غربی برخوردار است. جدا از نیات سیاسی کشورهای غربی، به نظر نمی‌رسد طرح‌های اخیر این کشورها بتوانند در بلندپروازی‌های چین خللی وارد کنند هر چند احتمال محدود کردن جزئی ابتکارات چین وجود دارد.

https://nationalinterest.org/feature/competing-china-requires-engaging-developing-world-195666

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه