مسئله کارآمدی و اجلاسی برای دموکراسی

بایدن به زودی در آذرماه با برگزاری جلسه‌ای مجازی، رهبران بیش از 100 کشور جهان را در نشست «اجلاسی برای دموکراسی» که پیش‌تر وعده آن را داده بود، گرد هم خواهد آورد. دستور کار نشست، آغاز تلاش جدی در راستای «دفاع در برابر استبداد، مبارزه با فساد و ترویج حقوق بشر» است.

 

🔸 از مهم‌ترین زمینه‌های برگزاری چنین اجلاسی را می‌توان تلاش برای افزایش هم‌گرایی بلوک غرب و اثبات کارآمدی ساختار سیاسی این کشورها در عبور از بحران‌های دیپلماتیک، اجتماعی و اقتصادی دانست. موارد زیر را می‌توان به عنوان مسائل برجسته دولت‌های غربی در سال‌های گذشته برشمرد:

1️⃣ کرونا: عبور از تبعات این ویروس به مسأله‌ای در رقابت ساخت‌های سیاسی چین و آمریکا بدل شد. نکته‌ای که البته اکنون نمود کمتری دارد ولی تبعات اقتصادی و اجتماعی آن هم‌چنان ادامه خواهد داشت.

2️⃣ صدور دموکراسی: تسلط طالبان بر افغانستان، تداوم هرج‌ومرج در عراق، بقای حکومت سوریه و خیز خاندان قذافی برای کسب دوباره قدرت در لیبی، همگی نشان از آن دارد که روندهای مداخله‌جویانه منجر به نتیجه نشده است.

3️⃣ نابرابری اجتماعی: افزایش فاصله طبقاتی در غرب به ویژه پس از بحران 2008، چنان چشمگیر بوده که ندای مخالفت بخشی از نخبگان حاکم را نیز بلند کرده است. تقویت جناح چپ حزب دمکرات در این سال‌ها و حتی برآمدن ترامپ با حمایت‌های توده‌گرایانه، مصادیقی از آن است.

✅ به نظر می‌رسد هدف اصلی آمریکا از برگزاری چنین نشستی را در وهله اول، شکل‌گیری نوعی اتحاد سیاسی و هم‌چنین زمینه‌سازی برای عملیات روانی و جنگ نرم علیه چین و سپس روسیه دانست. تلاش برای پوشش اختلافات دو سوی آتلانتیک و جبران برخی اقدامات دولت ترامپ در دوری از متحدان آمریکا نیز می‌تواند از دیگر اهداف این نشست باشد.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه