ارزیابی راهبرد اروپا در افغانستان

تارنمای کارنگی در گزارشی به بررسی نتایج سیاست‌های اتحادیه اروپا درباره افغانستان پرداخته است. به نظر نویسنده اتحادیه اروپا هنوز باید شکست‌های استراتژی خود را بپذیرد و به آنها رسیدگی کند. زیرا اتحادیه اروپا تصوری بیش از حد سطحی نسبت به حمایت از دموکراسی و استراتژی های امنیتی غیرمولد داشته است.

 

🔸 اروپا نقش مهمی در پشتیبانی از سیاست خطای آمریکا در افغانستان داشته است. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن تا 2021 تقریباً 11 میلیارد یورو به تلاش‌های چندجانبه برای بازسازی افغانستان کمک کردند. با این فرض که دموکراسی و بازسازی، توأمان پیش می‌رود. حال آن‌که در واقعیت چنین نبود. زیرا اروپا بیش از حد به توان امنیتی و نظامی آمریکا اطمینان داشت.

🔸 اروپا از یک دولت فاسد و متمرکز حمایت کرد و هرگز آن را برای اجرای اصلاحات تحت فشار قرار نداد. حتی قبل از تسلط طالبان، ظاهر دموکراتیک افغانستان برای بیش از یک دهه در حال پسرفت بوده است. اصلاحات پلیس به رهبری آلمان، تلاش‌های بریتانیا برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اصلاحات قضایی با حمایت ایتالیا، بسیار محدود بودند.

🔸 بودجه‌های حمایتی اروپا به شبکه‌های قبیله‌سالاری تعلق می‌گرفت که در پوشش نیروها و نهادهای دولتی، منافع شخصی و گروهی را دنبال می‌کردند. نیروهای پلیس به اخاذی روی می‌آوردند و مردم با سطوح گسترده خشونت و فساد مواجه بودند که این نگرانی‌ها را برانگیخت و در نهایت به شورش طالبان کمک کرد.

✅ اکنون با تسلط طالبان، اتحادیه اروپا نمی‌تواند کاری جز تمرکز بر کمک‌های بشردوستانه و توصیه به رعایت حقوق بشر داشته باشد. پشتیبانی صرف اروپا از آمریکا در افغانستان، اکنون که ایالات متحده گریخته، دولت‌های اروپایی را با خلأ راهبردی روبرو ساخته است.

https://carnegieeurope.eu/2021/11/16/reassessing-european-strategy-in-afghanistan-pub-85776

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه