تحریم در راستای فشار

در روزهای اخیر هم‌زمان با آغاز دور هشتم مذاکرات وین، آمریکا با اقدامات متعددی در راستای افزایش فشار بر ایران برآمده است. یکی از آن‌ها اِعمال تحریم‌های جدید به بهانه‌های حقوق بشری علیه یگان ویژه نیروی انتظامی، نوپو، دو زندان در زاهدان و اصفهان و هم‌چنین تعدادی از افراد مرتبط با نیروهای نظامی و انتظامی بوده است.

🔸 اعمال این تحریم‌ها به طور مستقل می‌تواند در ارتباط با حوادث اخیر اصفهان و با هدف سوءاستفاده از برخی نارضایتی‌ها صورت گرفته باشد. این یک دور باطل به نظر می‌رسد که طی آن اِعمال تحریم‌های اقتصادی موجب مشکلات معیشتی و ایجاد نارضایتی‌های داخلی گردد و سپس حوادث برآمده از این اعتراضات، بهانه تحریم‌های جدید را به بهانه‌های حقوق‌بشری ایجاد کند.

🔸 در عین حال این تحریم‌ها در پازل بزرگ‌تری در چارچوب اهداف مذاکراتی آمریکا جای می‌گیرد. در آستانه نشست «اجلاسی برای دمکراسی» که با حضور دولت‌های اروپایی در واشنگتن برگزار می‌شود، این تحریم‌ها با ملاحظه حساسیت‌های حقوق‌بشری اتحادیه اروپا با هدف کاهش تعامل با ایران در گفتگوهای وین صورت می‌گیرد.

🔸 آمریکا سعی می‌کند در شرایطی که در میز مذاکره، ایران با دو بسته پیشنهادی مکمل پیش‌نویس‌های پیشین، ابتکار عمل را به دست گرفته، در فضای رسانه‌ای و عملیات روانی، افکار عمومی ایران را هدف قرار داده و ایران را عامل تحریم‌ها و فشارها معرفی نماید.

🔸 این سیاست مقصرنمایی در فاز دیگری از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به اجرا درآمده است. گروسی در جدیدترین موضعش هم‌زمان با مذاکرات بیان داشته که اگر «ندانیم چه اتفاقی در تأسیسات کرج می‌افتد این مسئله مانع از آن می‌شود که به مذاکره کنندگان در وین اطلاعات بدهیم.»

✅ اقدامات ایذایی آمریکا نشان‌گر آن است که طرف مقابل نسبت به ایران تعجیل بیشتری برای کسب توافق در وین دارد. به همین دلیل همزمان با فشارهای سیاسی و رسانه‌ای قصد دارند اراده خود را در متون پیش‌نویس دخیل کرده و موجب تعدیل مطالبات ایران شوند.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه