پیامدهای رأی دادگاه فدرال عراق درباره نتایج انتخابات

درنهایت دادگاه فدرال عراق نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور را تأیید کرد. فارغ از همه ابهامات درباره روند بررسی شکایات و رأی صادرشده، پرسش اساسی این است که این رویداد چه پیامدهایی برای فضای سیاسی عراق خواهد داشت؟

 

🔸 گروه‌های معترض به نتایج انتخابات اساساً فاقد نقشه راه روشنی برای پیگیری اعتراضات بودند و از ابتدا نیز می‌دانستند که نهایتاً راه به جایی نخواهند برد. بیانیه 9 بندی شب گذشته کمیته هماهنگی گروه‌های شیعه نیز نشان داد که رأی دادگاه فدرال را پیش از اعلام دانسته و آن را خواهند پذیرفت. ضمن اینکه به‌رغم ادعای این گروه‌ها، بیانیه شب گذشته آن‌ها اساساً فاقد ابتکار خاصی بود.

🔸 ازجمله مهم‌ترین پیامدهای رد شکایت گروه‌های معترض به نتایج انتخابات، تشدید روند سرخوردگی هواداران این گروه‌هاست که طی ماه‌های اخیر و با بروز شکاف در ائتلاف فتح و همچنین رویدادهای تصویب بودجه در پارلمان عراق ظهور یافته بود و خود را در انتخابات نشان داد.

🔸 اظهار نظر نوری المالکی مبنی بر اینکه انتظار داشته: «دادگاه فدرال در مورد فراکسیون‌ها و فهرست‌های متضرر عدالت را برقرار کند»، نشان می‌دهد معترضان ناامید از پذیرش شکایات، به دنبال توازن‌بخشی به نتایج ازطریق تغییر در برخی کرسی‌ها بودند؛ مسئله‌ای که اساساً از ابتدا نیز چندان محتمل نبود. زیرا اگر به ادعای گروه‌های شیعه معترض، برخی بازیگران داخلی و خارجی در نتایج تغییراتی را به وجود آورده‌اند، چرا باید اکنون از مسیر رفته بازگردند.

🔸 نکته پایانی اینکه فشار مقتدی برای تشکیل دولت اکثریت ملی افزایش خواهد داشت و او اکنون امتیازات بیشتری را از گروه‌های شیعه طلب خواهد کرد. بنابراین مسیر تشکیل دولت ائتلافی برای معترضان دشوارتر و سقف مطالبات صدری‌ها برای مشارکت با سایر گروه‌های شیعه افزایش خواهد یافت.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه