چرا روسیه به قزاقستان نیرو فرستاد؟

نشریه فارن‌پالیسی در یادداشتی با اشاره به حوادث اخیر قزاقستان، سه مؤلفه توان نظامی مخالفان، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی غرب و امکان‌سنجی فنی مداخله را در ورود روسیه به یک منازعه داخلی مؤثر دانسته است.

🔸 در این یادداشت آمده است بروز ناآرامی و خشونت مسلحانه، انگیزه ورود روسیه بود. پشتیبانی از دولت مستقر، توان نظامی نسبتاً ضعیف مخالفان، واکنش ضعیف غرب در قبال چنین مداخله‌ای و امکان‌ ورود در قالب سازمان امنیت جمعی و مقابله با معترضان، مسکو را مجاب به مداخله نمود.

🔸 نویسنده ورود روسیه به درخواست دولت مستقر و هم‌چنین در قالب «سازمان امنیت جمعی» را دو تفاوت مداخله روسیه در قزاقستان با مداخلات پیشین در گرجستان و اوکراین قلمداد کرده است. گرچه عمده نیروهای این سازمان از روسیه و تعداد اندکی از بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان و ارمنستان هستند.

🔸 مداخلات روسیه از گرجستان و اوکراین تا قزاقستان دلایل ژئوپلتیک مشابهی دارد: حفظ و تحکیم قدرت سیاسی در داخل، محافظت از خود در برابر همسایگان نامطلوب یا قدرت‌های خارجی، تقویت نفوذ در منطقه و در عین حال محدود کردن نفوذ بازیگران رقیب.

🔸 روسیه می‌خواهد این پیام را ارسال کند که مایل است برای جلوگیری از بروز چنین ناآرامی خشونت‌آمیز و نابسامانی سیاسی ناشی از آن در سایر کشورهای همسو با مسکو، اقدام کند و بدین ترتیب نوعی بازدارندگی ایجاد نماید.

✅ احتمالاً چنین ناآرامی‌هایی در کوتاه‌مدت با ورود روسیه متوقف خواهد شد. ولی در صورت تداوم ناآرامی و اعتراض‌ها، نه‌تنها اعتبار سیاسی روسیه کاهش خواهد یافت، بلکه به نظر می‌رسد دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی از جمله ارمنستان و بلاروس نیز مستعد بروز اعتراض‌های بیشتری خواهند شد.

Why Russia Sent Troops Into Kazakhstan

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه