بحرین در سالی که گذشت

رژیم صهیونیستی در سالی که گذشت

سوریه در سالی که گذشت

فلسطین در سالی که گذشت

عراق در سالی که گذشت

آثار و پیامدهای تصویب برجام بر بازیگران منطقه‌ای از منظر منافع ملی ایران

بحران سوریه؛ پیچیدگی‌های دستیابی به یک راه‌حل سیاسی

علل، چالش‌ها و الزامات انتفاضه‌ی سوم فلسطین

مشروح نشست «انتخابات ترکیه؛ چالش‌های درونی، برآوردهای بیرونی»

برگزاری نشست «ترکیه؛ چالش‌های درونی، برآوردهای بیرونی» در اندیشکده راهبردی تبیین