ae4bbf432d7a347a7d7b6f051b071f94 XL - آثار و پیامدهای تصویب برجام بر بازیگران منطقه‌ای از منظر منافع ملی ایران

آثار و پیامدهای تصویب برجام بر بازیگران منطقه‌ای از منظر منافع ملی ایران

fe77b047cf65bbf66915926fa3c00c93 XL - بحران سوریه؛ پیچیدگی‌های دستیابی به یک راه‌حل سیاسی

بحران سوریه؛ پیچیدگی‌های دستیابی به یک راه‌حل سیاسی

6510c214cccfaeb0da17896ee0ad9aa8 XL - علل، چالش‌ها و الزامات انتفاضه‌ی سوم فلسطین

علل، چالش‌ها و الزامات انتفاضه‌ی سوم فلسطین

b2817edf79750dc373157d782cce30ec XL - مشروح نشست «انتخابات ترکیه؛ چالش‌های درونی، برآوردهای بیرونی»

مشروح نشست «انتخابات ترکیه؛ چالش‌های درونی، برآوردهای بیرونی»

b2817edf79750dc373157d782cce30ec XL - برگزاری نشست «ترکیه؛ چالش‌های درونی، برآوردهای بیرونی» در اندیشکده راهبردی تبیین

برگزاری نشست «ترکیه؛ چالش‌های درونی، برآوردهای بیرونی» در اندیشکده راهبردی تبیین

e293f59f4ae0fed75a859fdf17db3e7b XL - متن کامل نشست «انصارالله؛ جنبشی هوشمند و پیشرو»

متن کامل نشست «انصارالله؛ جنبشی هوشمند و پیشرو»

6793dfaeaedce2b3d0e76a48b5f73adc XL - مجموعه گزارش‌های راهبردی؛ شماره‌ی 12

مجموعه گزارش‌های راهبردی؛ شماره‌ی ۱۲

32cf2b18bc061b77e56b5783aff01222 XL - برگزاری نشست «انصارالله؛ جنبشی هوشمند و پیشرو» در اندیشکده راهبردی تبیین

برگزاری نشست «انصارالله؛ جنبشی هوشمند و پیشرو» در اندیشکده راهبردی تبیین

4602f2f5153477027a754713438bf3d0 XL - راهبرد چهار مرحله‌ای آمریکا در قبال جبهه‌ی مقاومت

راهبرد چهار مرحله‌ای آمریکا در قبال جبهه‌ی مقاومت

7586bcdd7a745d843a3897512742ccdb XL - نشست تخصصی «بررسی میدانی و راهبردی تحولات سوریه»

نشست تخصصی «بررسی میدانی و راهبردی تحولات سوریه»