0d3097c18b3f4a6374929da2a3d660f5 XL - داعش در قلب فرانسه؛ واکنش‌های احتمالی غرب چیست؟

داعش در قلب فرانسه؛ واکنش‌های احتمالی غرب چیست؟

4e7a5dede60293780b0c25f1a9827800 XL - ساده‌سازی بیانیه وین2؛ نحوه اِعمال آتش‌بس و فرایند انتقال سیاسی

ساده‌سازی بیانیه وین۲؛ نحوه اِعمال آتش‌بس و فرایند انتقال سیاسی

2e47a889cb49f16cedc2fb576bdb1394 XL - زمینه‌‌سازیِ تاریخیِ غرب برای تجزیه‌ی سوریه

زمینه‌‌سازیِ تاریخیِ غرب برای تجزیه‌ی سوریه

540b4c71320024543f33aec82da1495c XL - جایگاه برجام در نظم منطقه‌ای مطلوب آمریکا

جایگاه برجام در نظم منطقه‌ای مطلوب آمریکا

0ea760dfa8da32111175f3c77ef13d15 XL - گارد ملی عراق؛ امنیت‌سازی یا پیش‌ به‌سوی تجزیه؟

گارد ملی عراق؛ امنیت‌سازی یا پیش‌ به‌سوی تجزیه؟

ee711835a5b8be9e56ead006e30e58e2 XL - پیامدهای آشوب‌طلبی اردوغان بر قدرت نرم ترکیه

پیامدهای آشوب‌طلبی اردوغان بر قدرت نرم ترکیه

6187e8e3b292df4bec7f162543eed86b XL - عراق؛ تحولات سریع، ساختارهای کُند

عراق؛ تحولات سریع، ساختارهای کُند

e9ade54bcd41c186f40b423e5c4dc324 XL - ارتقاء سطح تهدیدهای حزب‌الله لبنان و شاخصه‌های بازدارندگی آن

ارتقاء سطح تهدیدهای حزب‌الله لبنان و شاخصه‌های بازدارندگی آن

4ad6df0790d749b51a9680aaf0316ad3 XL - الگوی سازمانی القاعده و داعش

الگوی سازمانی القاعده و داعش

98cd27a9ec6668fd255be4380c71b8bd XL - جبهه‌ی غربی- عربی و جریان تکفیری در جهان اسلام

جبهه‌ی غربی- عربی و جریان تکفیری در جهان اسلام