پشت پرده طرحِ دور زدن تنگه هرمز از طریق بندر فجیره

پشت پرده طرحِ دور زدن تنگه هرمز از طریق بندر فجیره

29b357c25e35ffc462632f932608528b XL - تأثیر عملیات مأرب بر روند آتی جنگ یمن

تأثیر عملیات مأرب بر روند آتی جنگ یمن