تغییر کاربری «ایاصوفیه» و «نمادگرایی» در سیاست خارجی ترکیه

نمادگرایی در سیاست خارجی ترکیه از ابتدای دولت اردوغان نقش پررنگی داشته است که تبدیل ایاصوفیه از موزه به مسجد، تازه‌ترین اقدام آنکارا در این چارچوب به شمار می‌رود.

بحران لیبی، بازیگران، اهداف و پیامدها

حضور مستقیم قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه­ای در بحران لیبی هر روز پُررنگ‌تر می­شود؛ این موضوع، توازنی نوبنیاد از قدرت‌های تأثیرگذار در آفریقا را شکل داده است که می‌تواند چشم‌اندازی متفاوت از آینده این قاره ترسیم کند.

عربستان در سال 96؛ روندها و رویدادها

سال 96 برای عربستان، سرشار از رویدادهای مهم و تأثیرگذار بود. ما در این نوشتار سعی داریم با بررسی برخی از این رویدادها، دور نمای اجمالی از سال آینده این کشور را ارائه نمائیم.

بحرین در سال 96؛ روندها و رویدادها

بحرین در حالی سال 96 را به پایان رساند که خط سرکوب معترضان هم‌چنان از سوی رژیم آل‌خلیفه دنبال می‌شود.

1 2 3 7