آمریکا در حال خروج از غرب آسیا نیست

به‌رغم همه بحث‌ها در مورد خروج آمریکا از غرب آسیا و نگرانی شرکای منطقه‌ای این کشور، واقعیت روی زمین چیز دیگری را نشان می‌دهد.

توافق موقت؛ اهداف و پیامدها

یکی از فرضیه‌های نتیجه‌بخشی مذاکرات وین از منظر دولت‌های غربی، توافق موقت با ایران است. این یادداشت به ارزیابی اهداف غرب و پیامدهای آن بر مذاکرات می‌پردازد.

سیاست خارجی چین در غرب آسیا در دولت بایدن

با کاهش مداخله‌گرایی نظامی آمریکا در غرب آسیا و تمرکز توجهات به سوی چین، پکن چه مسیری برای توسعه نفوذش در این منطقه برمی‌گزیند.

اشتراکات و اختلافات همسایگان افغانستان درباره آینده این کشور

این یادداشت با توجه به دو نشست مسکو و تهران درباره افغانستان، به بررسی مواضع همسایگان افغانستان درباره آینده سیاسی این کشور پرداخته است.

1 2 3 19