از هدیه «سپر» به روحانی تا هدیه «قرآن» به رهبرانقلاب

عزیمت مستقیم پوتین از فرودگاه بدون تشریفات جهت دیدار با رهبر انقلاب و هدیه قرآنی نفیس که دارای ارزش برجسته مادی و معنوی می باشد نشان از درک صحیح پوتین از جایگاه رهبری در تعیین خطوط راهبردی و استراتژیک ایران و نیز شخصیت معنوی و کاریزمای رهبرانقلاب علاوه بر سایر ابعاد شخصیتی ایشان دارد.

دسته‌بندی تحلیل‌های مربوط به حوادث فرانسه

اتفاقات تلخ جمعه‌شب در فرانسه که به فاصله اندکی از سوءقصد تروریستی علیه کارکنان مجله شارلی ابدو صورت گرفت می‌تواند ابعاد و پیامدهای منطقه‌ای و حتی جهانی را به همراه داشته باشد. در این یادداشت برآنیم تا در تحلیلی مختصر مهم‌ترین نگاه‌ها و تحلیل‌های کارشناسان در رابطه با ابعاد و پیامدهای این حوادث را بررسی و واگویه کنیم.

از «داعش سازی» تا «خراسان سازی»! اهداف امریکا از طرح گروه خراسان

دولتمردان و نظامیان آمریکایی، در حمله هوایی علیه مواضع داعش در سوریه، برای اولین بار نام گروه تروریستی دیگری به نام "خراسان" را مطرح کردند، نامی که به سرعت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده و بنگاه های خبری امریکا بارها در طول روزهای اخیر و مطرح شدن این نام به خبررسانی و گمانه زنی های رسانه ای درباره این گروه پرداخته اند.

اعتراف پنتاگون بر راهبرد بازدارندگی ایران، آیا لحن پنتاگون ملایم تر شده است؟!

با توجه به گزارش های سال های گذشته مهمترین دستگاه ها و مقامات امنیتی و دفاعی امریکا می توان نتیجه گرفت که تاکید بر دفاعی بودن راهبرد نظامی ایران، اعتراف جدیدی نیست و نمی توان آن را با تغییر رویکرد ایران مرتبط دانست و یا آن را تغییر یا تعدیل سیاست امریکا در قبال ایران ارزیابی نمود.

1 2 3