سوریه در سال 1400؛ رویدادها و روندها

نوشتار حاضر ضمن بررسی مهم‌ترین رویدادها و روندهای بحران سوریه در سال 1400 تلاش می‌کند تا دورنمایی از تحولات این کشور در سال آینده ارائه دهد.

تحولات لبنان و چشم‌انداز ثبات سیاسی و اقتصادی در این کشور

لبنان با وضعیتی روبه‌رو شده که شدت بحران‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی افزایش یافته و چون نسبت عوامل برون‌زا در آن بیشتر است، منجر به ناتوانی درونی این کشور برای مدیریت بحران‌ها شده است.

صادرات سوخت ایران به لبنان؛ زمینه‌ها و پیامدها

ابتکار حزب‌الله در واردات سوخت از ایران و کاهش مشکلات مردم لبنان، پیامدهای مهمی در سطح داخلی لبنان و همچنین منطقه غرب آسیا دارد که حائز اهمیت است.

تحولات پساانفجار در لبنان و نقش‌آفرینی بازیگران خارجی

این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش‌های محوری است که کنشگری و مطلوبیت‌های بازیگران خارجی در تحولات پساانفجار لبنان چگونه قابل تبیین است و فرصت‌ها و چالش‌های انفجار بیروت برای نقش‌آفرینی محور مقاومت چیست.

1 2 3 15