اصل مسئولیت دولت‌ها و پیگیری حقوقی فاجعه منا؛ فرصت‌ها و چالش‌های فرارو

شایسته است دولت جمهوری اسلامی ایران با تشکیل یک گروه حقوقی کاردان به طرح دعوای لازم و ابتدا از طریق کانال مسئولیت مدنی مطالبه خسارات مادی و معنوی مربوطه را داشته باشد. چراکه همه دولت‌ها بنا بر کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی، مسئول حفظ امنیت و جان و مال اتباع کشورهای دیگری هستند که وارد خاک کشور آن‌ها شده‌اند.

نکبت جدید و قانقاریای جریان سلفی- وهابی

نکبت اول و نکبت دوم هر دو یک شباهت اصلی دارند که همانا ایجاد تشنج و تضعیف مسلمانان می‌باشد، اما تفاوت اصلی آنها این است که نکبت دوم دقیقا برای مواجهه با آثار انقلاب اسلامی ایران و گسترش پیام و ایده‌های این انقلاب در منطقه به وجود آمده است. یکی از وجوه و ابعاد جالب نکبت جدید، حضور مستقیم و بی‌پرده رژیم وهابی سعودی است که در آن قشر جدید حاکمه نیز وارد سیر آدمکشی نکبت نوین شده است.

بحران هویت و مهاجرت معکوس در رژیم صهیونیستی

پدیده‌ی مهاجرت معکوس در اسرائیل، ترجمانی از شکست سیاست‌های راهبردی این رژیم در جذب مهاجرین یهودی خارجی است. ‌مهاجران در کنار وعده‌های رفاه و زندگی بهتر، همیشه به دنبال تامین امنیت هستند. آن‌ها نمی‌خواهند که درگیر جنگ و تنازع باشند، اما سیاست‌های تنش‌برانگیز و جنگ‌طلبانه‌ی رژیم صهیونیستی، توان مهاجران را گرفته است و آنان نمی‌توانند که به فردای بهتری امیدوار باشند. آن‌ها در اولین شرط یک زندگی خوب؛ یعنی امنیت مانده‌اند.