آمریکا و چین؛ بررسی دو الگوی حکمرانی در عصر کرونا

یکی از عمیق‌ترین حوزه‌هایی که با شیوع کرونا مورد پرسش قرار گرفت شیوه حکمرانی در کشورهای مختلف است. اکنون همه کشورها با بحران اقتصادی مواجه شده اند. تفاوت اصلی این کشورها ورای ایدئولوژی‌های سیاسی شیوه حکمرانی آن‌ها است.

توقیف نفت‌کش ایران در جبل‌الطارق؛ الزاماتی برای آینده

اقدام بریتانیا در توقیف نفت کش حامل نفت ایران در جبل الطارق، اقدامی کاملاً سیاسی و امنیتی، همسو با تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران می‌باشد که در بعد حقوقی موضوع، امکان طرح دعوا و بسترسازی حقوقی انجام اقدامات تقابلی سخت وجود دارد و مهم تر از آن و همچنان که ثابت شده است ج.ا.ایران انگیزه و اراده لازم برای برخورد تقابلی با دشمنانش در هر سطحی را دارد.

آل سعود؛ جاهلیت مدرن در حکومت قرون وسطایی

با ارزیابی لایه های مختلف فرهنگ استراتژیک سعودی که تشابه خاصی به نظام های قرون وسطایی دارد، باید گفت که جريان سازي تكفيری داراي ماهيت پروژه اي است که با زمینه جاهلیت قبیله ای آل سعود به همراه سیاست های راهبردی آمریکایی-اروپایی در منطقه غرب آسیا تقویت می شود.با ارزیابی لایه های مختلف فرهنگ استراتژیک سعودی که تشابه خاصی به نظام های قرون وسطایی دارد، باید گفت که جريان سازي تكفيری داراي ماهيت پروژه اي است که با زمینه جاهلیت قبیله ای آل سعود به همراه سیاست های راهبردی آمریکایی-اروپایی در منطقه غرب آسیا تقویت می شود.

2030؛ عاملی چالش‌ساز برای قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط خاص فرهنگی، هویتی، ماهیت نظام سیاسی و انباشته‌های تاریخی و تمدن خود نیازمند فهم دقیق و علمی پدیده‌های جهانی‌شدن خصوصاٌ اسنادی مانند سند 2030 و سپس انطباق خود با این مفهوم فراگیر است.در این نوشتار به تحلیل این سند از منظر سیاست خارجی پرداخته شده است.

1 2