مالی؛ عرصه‌ای آشکار برای نبردی پنهان

"طوارق" عمده‌ترین ساکنان منطقه موسوم به آزواد در شمال می‌باشند و مردمی بیابان‌نشین و بربری تبار هستند. جمعیت آنها حدود یک و نیم میلیون نفر است. این طایفه و محل سکونت ایشان حدود شصت سال پیش و با زور قدرت‌های استعمارگر به مالی ملحق شد."طوارق" عمده‌ترین ساکنان منطقه موسوم به آزواد در شمال می‌باشند و مردمی بیابان‌نشین و بربری تبار هستند. جمعیت آنها حدود یک و نیم میلیون نفر است. این طایفه و محل سکونت ایشان حدود شصت سال پیش و با زور قدرت‌های استعمارگر به مالی ملحق شد.

1 8 9 10