نگرش مردم اروپا به دولت بایدن

این یادداشت به تحلیل و ارزیابی نتایج نظرسنجی اخیر شورای روابط خارجی اروپایی از مردم این قاره درباره دولت بایدن می‌پردازد. نتایجی که از بی‌اعتمادی نسبت به ارتقای روابط دو سوی آتلانتیک حکایت دارد.

اروپا در سالی که گذشت؛ رویدادها و روندها

رویدادهای مهم سیاست خارجی اروپا در سال 1399 از مدیریت برگزیت و تنش با روسیه و ترکیه تا انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را شامل شد. ولی به نظر می‌رسد مهم‌ترین روند در این سال، تداوم کرونا بود.

آیا تمدن غرب در مسیر افول است؟

با بررسی آراء اندیشمندان درخصوص انحطاط تمدن‌ها می‌توان دریافت که تمدن غرب، اکنون بیش از هر زمان دیگری به سمت سقوط پیش می‌رود.

لیبرال‌دموکراسی غرب در مواجهه با کرونا

بسیاری از کشورهای لیبرال دموکراسی غربی، در حالی مدعی دارا بودن یک نظام استوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند که با مدیریت ناکارآمد بحران کرونا منجر به افزایش روزافزون مرگ و میر، وحشت عمومی و سقوط شاخص‌های اقتصادی شده‌اند.

1 2 3 25